DichtbijNu Hulpverlening

Biedt ondersteuning en begeleiding op gebied van psychosociale problematiek

Begeleiding in het “hier en nu” op elk moment van je leven.

DichtbijNu Hulpverlening biedt ondersteuning en begeleiding op gebied van psychosociale problematiek.

Het gaat inprincipe om elk moment van je leven waarin je kan kiezen een stap te zetten om je eigen leven op een waardevolle manier in te richten.

Begeleiding richt zich op het “hier en nu” waarin de client stukje bij beetje weer regie kan krijgen over zijn of haar eigen leven. DichtbijNu Hulpverlening sluit aan, stimuleert, motiveert en activeert en betrekt zoveel mogelijk het systeem van de cliënt voor een optimaal leefklimaat en draagvlak, waardoor uiteindelijk de cliënt weer op zijn of haar eigen benen kan staan.

DichtbijNu Hulpverlening werkt praktisch, oplossingsgericht, laagdrempelig en betrokken. Zorg wordt geëvalueerd samen met cliënt en waar mogelijk andere betrokkenen. Daar waar geen oplossing mogelijk lijkt wordt er gezocht naar een weg die dichtbij een mogelijke oplossing ligt.