Expertise

De expertise van DichtbijNu Hulpverlening ligt op het gebied van gezinsbegeleiding, opvoedingsondersteuning, oudercoaching, volwassen individuele begeleiding en kinder -en jeugdhulpverlening.

Inzet (Erkende) Methodieken
DichtbijNu Hulpverlening maakt gebruik van verschillende beproefde methodieken om de zorg en ondersteuning op de persoon afstemmen, zodat de cliënt zorg op maat ervaart.
> Meer over de inzet van Erkende Methodieken.

Verantwoording en registraties
DichtbijNu Hulpverlening voldoet aan alle minimale eisen waarvoor zij verantwoordelijk wordt gesteld in zorg en begeleiding naar cliënten.
> Meer over verantwoording en registraties.

   

  Zorgvisie

  DichtbijNu Hulpverlening vindt deze kernwaarden belangrijk:

  • oplossing en resultaatgericht
  • Eigen regie
  • oog hebben voor veiligheid en bescherming (vooral voor minderjarigen)
  • begeleiding op alle levensdomeinen
  • netwerkgericht
  • respectvol en waardering voor ieder individu
  • laagdrempelig en aansluitend op de cliënt.
  • samenwerking met netwerk (partners)

  Expertise & specialisatie

  DichtbijNu Hulpverlening biedt:

  • ambulante/thuis begeleiding
  • begeleiding bij: financiën, zelfredzaamheid, schoolverzuim, inburgering en integratie, psychosociale problematiek, psychiatrische problematiek
  • begeleiding naar zelfstandig wonen
  • Gezinsbegeleiding/opvoedingsondersteuning
  • individuele begeleiding van kinderen, jeugd en volwassenen
  • interculturele hulpverlening
  • Kinder- en jeugd coaching
  • WLZ zorg