klachtenprocedure

Bent u ergens ontevreden over, of heeft u een klacht over onze zorg? We gaan graag met u in gesprek en op zoek naar een oplossing.

Wilt of kunt u de klacht niet bespreekbaar maken met ons, of wenst u onafhankelijke ondersteuning hierbij, dan kunt contact opnemen met Klachtenportaal Zorg. Klachtenportaal Zorg is een externe organisatie waar we zijn aangesloten om onvrede en klachten over onze zorg te helpen oplossen.
Heeft u uw klacht of onvrede opgestuurd, dan beoordeelt Klachtenportaal Zorg of deze voldoet aan de voorwaarden deze in behandeling te nemen en welke procedure erbij past.

Als er informatie ontbreekt of onduidelijk is, nemen zij contact met u op om het volledig te maken en ervoor te zorgen dat de klachtenprocedure goed opgestart wordt.

Wilt u advies over hoe u om kunt gaan met een situatie waar u ontevreden over bent? Ook dan kunt u contact opnemen met Klachtenportaal Zorg. U start dan nog geen procedure op.

Geef uw klacht door met het klachtenformulier op de website van Klachtenportaal Zorg. U kunt ook een e-mail sturen aan info@klachtenportaalzorg.nl. Weet u niet welke klachtenprocedure voor u geldt? Ook daar kan Klachtenportaal Zorg u mee helpen.

Het doel blijft het oplossen van onvrede en klachten.

Klachten- en geschillenregeling

KlachtenPortaal Zorg

“DichtbijNu Hulpverlening” is aangesloten bij een klachten- en geschillencommissie.
(Cliënten hebben het recht volgends de Wkkgz, een klacht in te dienen over hun zorgaanbieder). “DichtbijNu Hulpverlening” is te vinden met lidnummer: 11123 op www.klachtenportaalzorg.nl

Daarom zal aan de cliënt de mogelijkheid geboden worden hun klacht te uitten, over “DichtbijNu Hulpverlening”. Tijdens de intake fase wordt een flyer van de klachtencommissie met de cliënt besproken, hoe om te gaan met een klacht. De contactgegevens van de klachten en geschillencommissie staan ook op onze website vermeld.

Als de cliënt een klacht heeft over de wijze waarop “DichtbijNu Hulpverlening” omgaat met zijn/ haar persoonsgegevens, hoe de cliënt behandeld wordt, onvrede heeft over de ontvangen hulpverlening kan zij dit eerst met de begeleiders van DichtbijNu Hulpverlening”bespreken. Mocht de cliënt er met de begeleider niet uitkomen, dan heeft de cliënt het recht gratis bij ‘klachtencommissie’ een klacht in te dienen. De klachtencommissie stelt een functionaris aan die de klachtafhandeling verder begeleid. Hiervoor worden de richtlijnen gebruikt uit het klachten reglement.

Onafhankelijk vertrouwenspersoon

Voor de Jeugdhulp treedt de stichting ‘Jeugdstem’ op als onafhankelijk vertrouwens-persoon voor de client Hun contactgegevens zijn toegankelijk via de website: https://jeugdstem.nl, het contactformulier en telefoonnummer: 088 5551000.

Voor de Wmo zorg treedt Alice Barneveld van ABCoaching op als onafhankelijk vertrouwenspersoon voor de client. Haar contactgegevens zijn: jabarneveld@outlook.com/06 2819 4217.

Bemiddeling van de onafhankelijke klachtenfunctionaris

Mocht de afhandeling van de klacht met bemiddeling van de onafhankelijke klachtenfunctionaris niet tot de gewenste oplossing leiden en de patiënt wil de klacht doorzetten, dan kan de cliënt ervoor kiezen de klacht voor te leggen aan de geschillencommissie en wordt het een geschil. De geschillencommissie stelt vast of het geschil in behandeling wordt genomen.

Download de Klachten en geschillenregeling van “DichtbijNu Hulpverlening”