Over ons

Ontstaan en Doelstelling

DichtbijNu Hulpverlening is in 2019 opgericht door Leendert Mentjox en stelt zich ten doel dat cliënten maximaal kunnen ontplooien en (weer) regie kunnen voeren over hun eigen leven met al hun beperkingen, drempels, karaktereigenschappen en persoonlijkheid.

Vanaf 2002 heb ik als hulpverlener ervaring opgebouwd in de zorg. Eerst door begeleiding en ondersteuning van (jongvolwassen) verstandelijk beperkte mensen met o.a. een psychiatrische achtergrond. Daarna als begeleider en trainer op een (christelijk) vrouwenopvangcentrum. Vandaar uit begeleidde ik vrouwen en kinderen met verschillende problematiek en culturele achtergrond, veelal vanuit (onveilige)scheidingssituaties, huiselijk geweld, loverboyproblematiek, LVG en psychiatrische achtergrond.

Ik heb mijn HBO SPH-opleiding afgerond in 2007. Daarna heb ik mij meer gespecialiseerd vanuit het maatschappelijk werk als: gezinshulpverlener, systeemgericht en ervaringsgericht therapeutisch werken (opleiding EPT, Kempler Instituut) en als kinder en jeugdcoach (opleiding KJC Leger des Heils).

Begin 2019 ben ik zelf gaan ondernemen. De behoefte naar een eigen vormgevingv en visie, creativiteit en bewegingsvrijheid speelden hierbij een grote rol.

Sinds 2019 werk ik als ZZP-er/onderaannemer voor Tendercare B.V. Op deze manier bereikt DichtbijNu Hulpverlening cliënten die wonen in de 14 Twentse gemeenten (Samen14’/OZJT) en het werken vanuit het Twents Model. Ik werk samen met andere ZZP-ers (met al hun specialisaties) vanuit Tendercare B.V. We ondersteunen elkaar door middel van intervisie en werkbegeleiding.

Vanaf 2019-2021 heb ik gewerkt als dienstverlener in opdracht van Stichting Client Ondersteuning Twente. Als onafhankelijk clientondersteuner gaf ik advies op gebied van voornamelijk de Wet Langdurige Zorg (WLZ).

Leendert Mentjox

Leendert Mentjox

Missie

DichtbijNu Hulpverlening motiveert en stimuleert cliënten om zich bewust te worden wie ze zijn, wat ze kunnen en hoe ze in eigen kracht komen te staan. Niemand hoeft alleen te staan in het leven en iedereen kan groei ervaren in het leven, ook als het gevoel er is dat er geen bodem meer in de put zit. Groei hoeft niet in grote stappen te gebeuren, juist de kleine stappen in het leven kunnen bepalend zijn om te groeien.

Visie

DichtbijNu Hulpverlening gaat uit van “het moment”. Ik geloof dat je “elk moment” kan aangrijpen om te kiezen en te veranderen. Elk “moment” waarin je elkaar ontmoet is een kans en een leermoment om een positieve stap voorwaarts te zetten, te verbinden met jezelf en met de ander. Ik geloof dat ieder mens weer verbinding kan maken met zichzelf en ook weer met de ander. Waar je jezelf kwijtgeraakt bent of elkaar in relatie of gezinssysteem. Door je weer te verbinden kan je ook weer contact maken met de (buiten)wereld, relaties en een volwaardig leven in de maatschappij.