DichtbijNu Coaching

Biedt ondersteuning en begeleiding op gebied van psychosociale problematiek

Begeleiding in het “hier en nu” op elk moment van je leven.

DichtbijNu Coaching biedt ondersteuning en begeleiding op gebied van psychosociale problematiek.

Het gaat inprincipe om elk moment van je leven waarin je kan kiezen een stap te zetten om je eigen leven op een waardevolle manier in te richten.

Begeleiding richt zich op het “hier en nu” waarin de client stukje bij beetje weer regie kan krijgen over zijn of haar eigen leven. DichtbijNu Coaching sluit aan, stimuleert, motiveert en activeert en betrekt zoveel mogelijk het systeem van de cliënt voor een optimaal leefklimaat en draagvlak, waardoor uiteindelijk de cliënt weer op zijn of haar eigen benen kan staan. DichtbijNu Coaching werkt praktisch, oplossingsgericht, laagdrempelig en betrokken. Zorg wordt geëvalueerd samen met cliënt en waar mogelijk andere betrokkenen. Daar waar geen oplossing mogelijk lijkt wordt er gezocht naar een weg die dichtbij een mogelijke oplossing ligt.

DICHTBIJ NU COACHING

Expertise

De expertise van DichtbijNu Coaching ligt op het gebied van gezinsbegeleiding, opvoedingsondersteuning, oudercoaching, volwassen individuele begeleiding en kinder -en jeugdhulpverlening.

Verantwoording en registraties

DichtbijNu Coaching voldoet aan alle minimale eisen waarvoor zij verantwoordelijk wordt gesteld in zorg en begeleiding naar cliënten. 

Inzet (Erkende) Methodieken

DichtbijNu Coaching maakt gebruik van de methodieken Krachtwerk, Systeemtheorie en Empowerment om de zorg en ondersteuning op de persoon afstemmen, zodat de cliënt zorg op maat ervaart.

Krachtwerk

Krachtwerk is een krachtgericht begeleidingstraject voor mensen in multiprobleem-situaties die in sociaal isolement dreigen te raken.​

Systeemtheorie

De systeemtheorie gaat ervan uit dat de mens pas werkelijk begrepen kan worden in de context van zijn relaties.​

Empowerment

Empowerment is een bewustwordingsproces. Het gaat erom dat de mens probeert bij zijn eigen potentieel (kracht) te komen en die te activeren

Hulp nodig?

Stuur een berichtje via de website, mail naar info@dichtbijnu.nl of bel 06-15903964.