Verantwoording en registraties

DichtbijNu Hulpverlening voldoet aan alle minimale eisen waarvoor zij verantwoordelijk wordt gesteld in zorg en begeleiding naar cliënten.

Kiwa Keurmerk

Sinds 2019 ben ik aangesloten bij Kiwa Keurmerk. Zzp’ers in de zorg krijgen steeds meer te maken met allerlei regels die er binnen het vakgebied gelden en dat levert vaak extra administratief werk op. Het Kiwa Keurmerk is er op gericht, op basis van wet- en regelgeving, kwaliteit en ondernemerschap, dat de zzp’er in het digitale dossier bewijzen toe kan voegen zodat men kan aantonen aan de specifieke eisen te voldoen. Meer informatie op www.mijnkeurmerk.nl/keurmerkregister/. Leendert Mentjox is te vinden onder registratienummer: 18599

SKJ-registratie

De Stichting Kwaliteitsregister Jeugd is een groeiende, daadkrachtige organisatie die professioneel geautomatiseerd is en continu aan kwaliteitscontrole doet. Het bedrijfsproces is zodanig ingericht dat herregistratie een vanzelfsprekend onderdeel is van het primaire proces. SKJ werkt intensief samen met beroepsorganisaties en brancheorganisaties. Het gevolg is optimale dienstverlening naar zowel professionals als beroeps- en brancheorganisaties. DichtbijNu Hulpverlening is SKJ geregistreerd onder registratienummer: 110016400. Meer informatie op register.skjeugd.nl.
Om deze registratie te behouden dient de eigenaar aan de daarvoor opgesteld normen betreffende intervisie, supervisie en deskundigheidsbevordering te voldoen.

KlachtenportaalZorg

DichtbijNu Hulpverlening is aangesloten bij een onafhankelijk en landelijk erkende klachtenfunctionaris en geschillen commissie, Klachtenportaal Zorg. Meer informatie op www.klachtenportaalzorg.nl (ID: 11123)

Klachtenprocedure
Bent u ergens ontevreden over, of heeft u een klacht over onze zorg? We gaan graag met u in gesprek en op zoek naar een oplossing.

Wilt of kunt u de klacht niet bespreekbaar maken met ons, of wenst u onafhankelijke ondersteuning hierbij, dan kunt contact opnemen met Klachtenportaal Zorg. Klachtenportaal Zorg is een externe organisatie waar we zijn aangesloten om onvrede en klachten over onze zorg te helpen oplossen.
Heeft u uw klacht of onvrede opgestuurd, dan beoordeelt Klachtenportaal Zorg of deze voldoet aan de voorwaarden deze in behandeling te nemen en welke procedure erbij past.

Als er informatie ontbreekt of onduidelijk is, nemen zij contact met u op om het volledig te maken en ervoor te zorgen dat de klachtenprocedure goed opgestart wordt.

Wilt u advies over hoe u om kunt gaan met een situatie waar u ontevreden over bent? Ook dan kunt u contact opnemen met Klachtenportaal Zorg. U start dan nog geen procedure op.

Geef uw klacht door met het klachtenformulier op de website van Klachtenportaal Zorg. U kunt ook een e-mail sturen aan info@klachtenportaalzorg.nl. Weet u niet welke klachtenprocedure voor u geldt? Ook daar kan Klachtenportaal Zorg u mee helpen.

Het doel blijft het oplossen van onvrede en klachten.

AGB-registratie

Met de AGB-code als unieke sleutel vormt het AGB-register hét identificerende register in de zorg. In dit register staat alle noodzakelijke (zorg) informatie vermeld om het declareren, de zorginkoop, het contracteren en het ‘gidsen’ van de zorg mogelijk te maken. Meer informatie op www.vektis.nl. (AGB-code: 41782815)

Structuur, rechtsvorm en bevoegdheden

Leendert is eigenaar van DichtbijNu Hulpverlening. Deze eenmanszaak is geregistreerd bij de kamer van Koophandel onder nummer: 72449853.

DichtbijNu Hulpverlening levert de volgende producten voor de WMO 2015 en Jeugdzorg: ambulante zorg voor gezinnen en individuele begeleiding voor volwassen en kinderen (als onderaannemer voor Tendercare B.V.) Daarnaast levert DichtbijNu Hulpverlening WLZ zorg (vanuit Zorgkantoor Twente).

Photo from Pexels